Företaget Nyheter Friggebodar Förråd Montera Kontakt
fyrklövern

141201 Attefallshus

 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Läs mer på boverkets hemsida: www.boverket.se

130123 Vi presenterar vår nya stuga; Lutan

 

Stugan är på 15 m² och produceras enligt våra kunders önskemål. Som exempel kan taklutning, fönsterplacering samt panel produceras för att passa våra kunders behov.

Läs mer på sidan: Friggebod Lutan

080101 Nya regler från Boverket från den 1 januari 2008

 

Från och med den 1 januari 2008 är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15,0 m². Det finns inte längre någon begränsning av antalet bodar. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

 

Om boden är större än 10m² och placeras närmare småhus än 4,0 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:721, www.boverket.se.